Zawisła wiecha nad budynkiem żłobka

14 kwietnia, 2021


Z końcem 2021 roku sześćdziesiąt sopockich maluszków znajdzie opiekę w nowym żłobku. Dziś na budynku, będącym w stanie surowym, otwartym, zawisła wiecha.

Wieszanie wiechy to piękna polska tradycja budowlana, polegająca na zawieszeniu przystrojonego kolorowymi wstążkami wieńca na górnej części budynku. Wiechę wywiesza się na znak zakończenia ważnego etapu budowy.

Kolejny etap budowy sopockiego żłobka za nami, więc by tradycji stało się zadość, na budynku zawisła dziś wiecha. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, uroczystość miała kameralny charakter.

To inwestycja dla kilku pokoleń. Dla maluchów, które będą tu pod profesjonalną opieką, dla rodziców, którzy nie muszą się martwić o bezpieczeństwo maluchów i mogą ze spokojną głową wrócić na rynek pracy oraz dla dziadków. Ci ostatni zostaną odciążeni z obowiązku opieki nad maluszkami, a będą ten czas mogli wykorzystać na  wiele aktywności oferowanych przez miasto seniorom, choćby Uniwersytet Trzeciego Wieku – nie krył radości wiceprezydent Sopotu, Marcin Skwierawski. – Warto też dodać, że lokalizacje tej inwestycji wybrali sami mieszkańcy, biorąc udział w konsultacjach społecznych. A mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Wiecha to podziękowanie dla wykonawców, za ich ciężką pracę, tym trudniejszą, że w warunkach pandemii – dodał wiceprezydent.
Prace budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2020 roku. Oddanie do użytkowania nowego żłobka zaplanowane jest na koniec 2021 roku. Koszt budowy żłobka to blisko 7 mln zł (6 996 244,56 zł).

Dziś budynek jest już w stanie surowym otwartym. Od jutra możemy przystąpić do przeszkleń. Bryła tego budynku jest wyjątkowa, bo mnóstwo tu przeszkleń, które sprzyjać będą podziwianiu pięknych widoków. Zabytkowy charakter terenu, spowodował, że wszystkie detale architektoniczne uzgadniamy z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dlatego żłobek będzie dopracowany w najmniejszych szczegółach – komentowała prezes Marbud Sp. z o.o. Spółka Komandytowa  Bogusława Marcinkiewicz.
Budynek żłobka

Na parterze budynku zlokalizowane będą 4 sale dziecięce, z podziałem według grup wiekowych (3 grupy 16 osobowe, dzieci w wieku od 1,5 roku do lat 3 oraz 1 grupa 12 osobowa – niemowlęta), które zostaną dostosowane do ich potrzeb i różnych funkcji (sypialnia, jadalnia, bawialnia). Bezpośrednio przy każdej z naturalnie doświetlonych sal dziecięcych, będą toalety z przewijakami i szatnie dla dzieci.

Na parterze przewidziano również kameralną i dogodną przestrzeń przeznaczoną dla matek karmiących niemowlęta oraz pomieszczenie pielęgniarskie, kuchnię główną i mleczną ze zmywalniami, wózkarnię, toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.

Na piętrze, będzie sala wielofunkcyjna dla dzieci, wyposażona w pomoce edukacyjne wspierające ich rozwój sensoryczny i ruchowy, w której będą odbywały się zorganizowane zajęcia edukacyjne i zabawy interaktywne. W żłobku opiekę znajdzie ok. 60 dzieci w wieku do lat 3.

Wykonawca prócz prac budowalnych ma również dokonać zagospodarowania terenu – czyli wybudować drogę dojazdową, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw dla żłobka. Ma również dokonać nowych nasadzań zieleni. Zgodnie z projektem, przyszły żłobek to budynek wykonany w technologii tradycyjnej, wolnostojący, niepodpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, piętro nad jego północno-zachodnią częścią przykryte będzie dachem dwuspadowym, skrzydła będą parterowe i przykryte dachem płaskim.

W ramach programu Maluch+ 2020, resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, miasto otrzymało dotację w wysokości 1,5 mln na realizację inwestycji i utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w tym wieku.

Ponadto, w drodze konkursu, Sopot został wybrany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pod nazwą: Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie, otrzymał wsparcie w kwocie 1 442 019,02 zł.

Na terenie Sopotu działa jeden publiczny żłobek „Puchatek”. W Sopocie działają również 3 żłobki niepubliczne i 1 klub dziecięcy.

Miasto od 2012 roku wspiera finansowo rodziców dzieci uczęszczających do żłobków niepublicznych, dofinansowując każde z dzieci kwotą 350 zł.h

ttps://www.sopot.pl/aktualnosc/8911/wiecha-na-nowym-zlobku

https://www.facebook.com/watch/?v=2368349153309020

19 kwietnia otwieramy żłobek dla wszystkich dzieciWiosenne zajęcia dla malucha cz. 12
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content