Zasiłek opiekuńczy-informacja dotycząca zaświadczenia o zamknięciu placówki

05 listopada, 2020

Informujemy, że rodzice dzieci do lat 8, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy .W celu uzyskania zaświadczenia o zamknięciu placówki prosimy o wysłanie na adres biuro@zlobekpuchatek.pl maila o treści „Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zamknięciu żłobka dla mojej córki /mojego syna…… (imię, nazwisko oraz data ur. dziecka,oraz grupa) W mailu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Skan zaświadczenia zostanie Państwu odesłany na adres mailowy z którego wysłaliście wniosek, oryginał będzie można odebrać po ponownym otwarciu żłobka.

 

Zasiłek opiekuńczyInformacja o wydłużonym terminie zamknięcia grup
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content