Winda dla naszego żłobka🙂 - likwidujemy bariery architektoniczne

07 czerwca, 2021

Szanowni Rodzice,

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami Rady Miasta Sopotu, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Sopotu, przeprowadziła weryfikację zgłoszonego przez Panią Agatę Kuczyńską Przewodniczącą Rady Rodziców przy Żłobku ,, Puchatek” projektu montażu windy w naszej placówce. Informujemy, iż wniosek został zaakceptowany przez komisję i przeszedł do następnego etapu czyli głosowania, które odbędzie się od 6 do 20 września 2021r. 

Będzie nam ogromnie miło, jeżeli dołączą się Państwo do wrześniowej akcji, każdy głos się liczy!

Pracownicy Żłobka ,, Puchatek”❤️

Więcej informacji https://sopot.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/zasady-ogolne,30

Winda dla Żłobka „Puchatek”- likwidacja barier architektonicznych

 

Lokalizacja

Żłobek „Puchatek”
81-843 Sopot
ul. Armii Krajowej 58
NIP 585-10-72-663
Regon 190372553

Skrócony opis

W „wiekowej” placówce przy ulicy Armii Krajowej znajduje się żłobek do którego uczęszcza ponad 100 dzieci. Zanim jednak trafią do swoich opiekunów, w tym 3 kondygnacyjnym budynku czekają do pokonania schody. Żeby dostać się na samą górę trzeba pokonać 85 stopni. Pora na likwidację tej bariery, aby ułatwić wejście osobom niepełnosprawnym, matkom z nowonarodzonym rodzeństwem oraz dziadkom.

Opis projektu

Budynek Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie sprawował swoją społeczną funkcję już po wojnie jako Dom Małego Dziecka, a od roku 1948 pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Sopocie.
Niestety to 3 kondygnacje, które liczą łącznie 85 schodów.
Do placówki  placówki uczęszcza ponad 100-tka dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3.
Niestety bardzo przykry jest fakt, że dostęp do samorządowej placówki jest ograniczony przez barierę architektoniczną jaką jest nieoczywisty brak windy.
Z racji tego, że budynek żłobka jest ,,wiekowy” i zdecydowanie klatka schodowa w żaden sposób uniemożliwia osobie niepełnosprawnej, niezdolnej wejść po schodach.
Pokonanie schodów przez rodziców z małymi dziećmi lub z młodszym nowonarodzonym rodzeństwem w nosidle lub gondoli ( przecież nie zostawi się noworodka przed budynkiem), seniorów, którzy niejednokrotnie przyprowadzają i odbierają ze żłobka swoje wnuki jest utrudnione.
Montaż windy zewnętrznej  to bezpieczeństwo i komfort  w poruszaniu się, to możliwość dla dzieci przebywającym w placówce na łatwiejsze pokonywanie drogi na plac zabaw.

Charakterystyka klatki schodowej:
w żłobku są 3 kondygnacje
wejście główne do żłobka na I piętro (od strony ulicy) to pokonanie 16 schodów,
wejście na I piętro zaczynając od parteru to pokonanie 22 schodów,
wejście na II piętro zaczynając od parteru to pokonanie 47schodów,
wejście na III piętro zaczynając od parteru to pokonanie 70 schodów.

Dzień DzieckaKarta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content