Ubezpieczenie dziecka od NNW

20 września, 2019

Szanowni Rodzice
Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ma charakter dobrowolny .
Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz. U. 2016, poz. 2060 z późn. zm) – nie ma statusu ubezpieczenia obowiązkowego.
O przystąpieniu do tej formy ubezpieczenia, a także o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decydują sami zainteresowani. W gablotach informacyjnych na poszczególnych grupach została wywieszona informacja
dotycząca ubezpieczenia dzieci.

Zmiana dotycząca dni wolnych w żłobkuAngielski dla malucha
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content