Sopot na rzecz kobiet i dzieci – zgłoś swoje pomysły do programów wsparcia

23 czerwca, 2021

Sopot przygotowuje szeroki pakiet różnorodnych programów wsparcia dla kobiet oraz działania w ramach programu UNICEF „Miasto przyjazne dzieciom”. Zapraszamy mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, sugestii, potrzeb, które wzbogacą ten katalog działań.

– Przy powstawaniu tych projektów pracowało szerokie grono naszych sopockich radnych, którym bardzo za to zaangażowanie dziękuję – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Wiele elementów, które znalazły się w programach, pojawiło się po rozmowach radnych z sopociankami. To dla nas bardzo cenne, bo mamy szansę stworzyć i wdrożyć coś, co dokładnie odpowiada konkretnym potrzebom różnych grup kobiet i dziewcząt mieszkających w Sopocie.

„Sopot miastem przyjaznym dzieciom”
Program realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF jest częścią międzynarodowej Inicjatywy Miast Przyjaznych Dziecku UNICEF. Główną motywacją do podjęcia działań na rzecz miasta przyjaznego dzieciom było przekonanie, iż dobrobyt dzieci jest najlepszym wyznacznikiem: realizacji praw dziecka, funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, skutecznego zarządzania na szczeblu samorządowym. Obszary priorytetowe obejmują: rozwój wczesnodziecięcy, edukację, zdrowie, dzieci z niepełnosprawnościami, ochronę dzieci, ubóstwo, dzieci migrantów, kulturę i sport.

– Sopot został wybrany do programu „Miasto przyjazne dzieciom”, zawierającego wiele elementów: opiekę nad najmłodszymi, edukację, ale także zaangażowanie społeczne młodych ludzi, wsparcie dzieci migranckich czy dzieci ze szczególnymi potrzebami – mówi wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. – Jesteśmy po etapie diagnozy, COVID nas trochę spowolnił i przeprowadzane przez UNICEF szkolenia dla radnych, dla nauczycieli, dla innych osób, które na co dzień pracują z dziećmi, planujemy na jesień, ale cały czas działamy. Działa Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu, są zatrudnione asystentki międzykulturowe, po to, żeby wspierać dzieci imigrantów w sopockich szkołach, buduje się nowy żłobek.

To nie wszystko, założenia programu są dużo szersze.

– Z diagnozy przeprowadzonej przed przystąpieniem do programu jasno wynika, że dzieci w wieku szkolnym, te młodsze i te starsze, bardzo chcą, by ich głos, zarówno w obrębie rządzenia miastem, jak i realizacji ich potrzeb, był bardziej słyszalny – mówi Aleksandra Gosk, radna Rady Miasta Sopotu. – Mamy nadzieję, że współpraca z UNICEF pozwoli na wzmocnienie w Sopocie stosowania konwencji praw dziecka. Program oparty jest na trzech filarach: współpracy samorządu, wsłuchania się w głos dzieci i ich realnego współtworzenia przepisów dotyczących ich sytuacji w mieście, a także edukacji oraz partnera z organizacji pozarządowych. Ta współpraca ma pomóc dzieciom organizować w naszym mieście te programy, które są dla nich najpilniejsze – dodaje radna Aleksandra Gosk.

Plan działania na rzecz wspierania mieszkanek Sopotu
„Wspieramy Was przez całe życie”
W preambule do programu zwanego w skrócie „Sopocianki”, czytamy: „Chcemy wspierać sopocianki na każdym etapie ich życia. Chcemy wspierać je w podejmowaniu życiowych decyzji, a nasze wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, zindywidualizowany i dostosowany do specyficznych potrzeb związanych ze stanem zdrowia i wiekiem”.

– To program dla wszystkich: dziewczynek, starszych nastolatek, pań, które stają się mamami i pań, które są seniorkami. Program wsparcia sopocianek zawiera wiele elementów z trzech kluczowych obszarów: edukacyjnych, profilaktycznych i programów czysto medycznych, jego założenia dotyczą lat 2021-2025 – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu.

– Nie ma wątpliwości, że program dotyczący sopockich kobiet, wspierający je na wielu etapach ich życia, jest czymś, czego w mieście było trzeba – dodaje radna Aleksandra Gosk. – Odpowiada on na potrzeby zarówno sopocianek, jak i na potrzeby nowoczesnego miasta.

Plan „Sopocianki” zawiera elementy nowe, ale także te, które już od lat z powodzeniem funkcjonują w mieście, np. program szczepień przeciwko HPV. Adresatkami są 12-letnie mieszkanki Sopotu. Szczepienia są dobrowolne, a koszty szczepienia pokrywa miasto. Co roku z programu korzysta ok. 80 dziewcząt. Cieszy się on coraz większą popularnością, w tym roku o 20 proc. zwiększyliśmy dofinansowanie i o 20 proc. zwiększyła się liczba zaszczepionych dziewczynek.

Nowością w planie działania na rzecz wspierania mieszkanek Sopotu jest element wspomagania płodności.

– Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co szósta para w Polsce ma problem z płodnością, nie omija to także Sopotu – mówi radna Aleksandra Gosk. – Dlatego chcemy zrealizować i dofinansować program leczenia niepłodności w naszym mieście. Jaką metodę pary wybiorą, na jaką się zdecydują – taką samorząd dofinansuje: czy to naprotechnologię, inseminację czy zapłodnienie pozaustrojowe.

– My mamy dzieci, wiemy, czym jest macierzyństwo, jaką radość daje całej rodzinie posiadanie dziecka, jakie płyną także z tego korzyści społeczne – dodaje Anna Łukasiak, radna Miasta Sopotu. – Przez wiele lat byłam nauczycielką, teraz spotykam moje dawne uczennice, które są już mamami, ale także te, które dzieci mieć nie mogą i wiem, jak to są trudne, bolesne historie. Chciałabym, żeby Sopot był pełen dzieci, które tu mieszkają. Metody wspomagania płodności, owszem, są wymyślone przez ludzi, ale każdy wybiera sam i decyduje, jakie chce kroki podjąć, by zostać rodzicem. Nie pozbawiajmy kogoś prawa do tego, żeby podejmował decyzje o swojej rodzinie.

Spektrum działań, które zawarte są w programie, jest bardzo szerokie. Znalazły się w nim także na przykład tzw. różowe skrzyneczki do walki z ubóstwem menstruacyjnym, gabinet ginekologiczny dostępny dla kobiet z niepełnosprawnościami czy wizyty edukacyjne dla młodych dziewcząt w gabinetach ginekologicznych, żeby wiedziały, kiedy należy się tam zgłosić, jak przebiega wizyta, jak ważna jest profilaktyka.

– Mam nadzieję, że szereg tych działań zapoczątkuje kompleksową sopocką politykę prorodzinną, która obejmie swoim zakresem dzieci, młodzież oraz młode rodziny – mówi Grażyna Czajkowska, radna Rady Miasta Sopotu. – Od wielu lat jako miasto, w którym mieszka najwięcej seniorów w Polsce, troszczymy się i wspieramy tę grupę sopocian za pomocą wielu programów (edukacyjnych, sportowych, zdrowotnych). Aby wyjść naprzeciw idei różnorodności i zachęcić może w ten sposób młode rodziny do osiedlania się w Sopocie, przygotowana została szeroka oferta wsparcia dla mamy i dziecka w okresie okołoporodowym, dla młodych rodziców starających się o potomstwo, dla nastoletnich dziewczynek czy kobiet w wieku 50+. Jako mama trójki dzieci i babcia czwórki wnucząt dobrze znam potrzeby i problemy, z jakimi na co dzień spotykają się rodzice i od kilku lat wskazuję na potrzebę wsparcia tej grupy sopocian. Miasto, które dba o dzieci, a szerzej mówiąc o rodzinę poprzez odpowiednią politykę dostępności rozwiązuje problemy, które również dotyczą osób starszych. Należy mieć nadzieję, że tak szeroko zakrojony zakres działań skierowany do dzieci, młodzieży i młodych rodzin zostanie dobrze przyjęty przez mieszkańców i będzie stanowić kolejny punkt w dyskusji w trwających pracach nad nową strategią Sopotu na najbliższe lata.

 

Działania zaprezentowane w dołączonych poniżej prezentacjach to nie jest katalog zamknięty. Zapraszamy przede wszystkim sopocianki, ale sopocian także, do wzbogacania go, prosimy o wszelkie uwagi, sugestie pomysły, potrzeby wsparcia różnych grup kobiet. Można je przesyłać do:

Macieja Kisały – kisala@um.sopot.pl
Edyty Kozik-Wilczewskiej – kozik@um.sopot.pl
58 521 36 86

https://www.sopot.pl/aktualnosc/9054/sopot-na-rzecz-kobiet-i-dzieci-zglos-swoje-pomysly-do-programow-wsparcia

TabloDzień otwarty dla nowoprzyjętych dzieci
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content