Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,                                  

Radę Rodziców tworzą wszyscy Rodzice, których dzieci zapisane są do naszego żłobka.
Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców zawarte są w Regulaminie Rady Rodziców (poniżej).

Zachęcamy wszystkich Rodziców do angażowania się w życie naszego żłobka, podejmowania wspólnych działań, składania propozycji zmian wpływających na poniesienie jakości naszej placówki.

Wszelkie wpłaty na konto Rady Rodziców (zakładka – opłaty) będą przeznaczone m.in.na doposażenie grup w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, organizację teatrzyków, dogoterapii, zajęć gimnastycznych i wspieranie innej statutowej działalności żłobka.

Liczymy na Państwa pomoc w pozyskiwaniu darczyńców i jednocześnie dziękujemy za każdą inicjatywę i pomoc w gromadzeniu funduszy.
Informacje i zapytania odnośnie Rady Rodziców prosimy kierować na adres  e-mail:  radarodzicowpuchatek@gmail.com

Regulamin Rady Rodziców przy Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content