Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w żłobku

05 września, 2021

Szanowni Rodzice,

Prosimy zapoznać się z procedurami (poniżej) organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do naszego żłobka, rodzicom/ opiekunom prawnym oraz zespołowi opiekuńczemu.

Procedury udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

Dokumentacja żłobkaNabór na wolne stanowisko pracy- opiekunka dziecięca
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content