Podpisywanie umów z Rodzicami

01 czerwca, 2021

Szanowni Rodzice,

Lista dzieci przyjętych do żłobka z  podziałem na grupy zostanie przedstawiona Państwu podczas podpisywania umów, które odbędzie się w terminie od 07 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. godz. 8:30 – 14:00

Prosimy o umawianie się telefoniczne na konkretny dzień i godzinę tel. 505 984 206

Umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy.
Nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  żłobku.

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z dokumentacją żłobka https://zlobekpuchatek.pl/index.php/dokumenty/

Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni nowoprzyjętych dzieci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty, które będą brane pod uwagę podczas podpisywania umowy o świadczenie usług opiekuńczych :

  • zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/ opiekunów prawnych;
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z CEIDG;
  • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej- zaświadczenie od lekarza specjalisty;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka (najpóźniej prosimy dostarczyć do 01.09.2021r.);
  • zaświadczenie o wielodzietności rodziny .

Harmonogram dni adaptacyjnych przedstawimy Państwu na początku czerwca.

Apel chirurgów w sprawie niebezpiecznych zabawekPARKOWY TEATR DLA DZIECI ZAPRASZA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content