Opłaty

 • Wszelkie informacje dotyczące opłat można uzyskać u intendenta żłobka.

   

 • Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Czesne nie podlega pomniejszeniu, nawet w sytuacji nieobecności dziecka. Kwota za wyżywienie jest naliczana za faktyczne dni pobytu dziecka w placówce.
   

 •  

  • do 10 godzin – 400,00 zł/miesiąc (jedna opłata, bez podziału na godziny)
  • wyżywienie – 10,00zł /dzień roboczy miesiąca
  • za wydłużony ponad 10 godzin –50,00zł (za każdą rozpoczętą godzinę).
 • Nieobecność dziecka w żłobku

  Prosimy o zgłaszanie każdej nieobecności dziecka w żłobku osobiście lub telefonicznie informując wychowawcę grupy lub intendentkę żłobka najpóźniej do godz.8.00.
  Prosimy także informować nas o przyczynie nieobecności dziecka w żłobku. 

  • Jeżeli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny lub Sopocką Kartę Rodziny 3+ uzyskuje 50% zniżki opłaty stałej .
  • W przypadku kiedy uczęszcza do żłobka dwoje lub więcej rodzeństwa, drugie i kolejne dziecko uzyskuje 50% zniżki opłaty stałej .
 • Opłatę za pobyt dziecka, wyżywienie i dodatkową godzinę prosimy wnosić na rachunek bankowy:

  BANK PKO BP  nr 02 1020 1811 0000 0702 0373 1395
  Tytułem: Opłata za żłobek imię i nazwisko dziecka, grupa

  Rada Rodziców przy Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

  • opłata stała 30,00zł

  eKonto mBank 
  59 1140 2004 0000 3102 8278 1509
  Tytułem: Rada Rodziców imię i nazwisko dziecka, grupa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content