Ogłoszenie o naborze pracowników do filii Żłobka ,,Puchatek" w Sopocie

23 września, 2021

W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka publicznego w Sopocie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata ‪2014 – 2020‬

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie ogłasza od dnia 22.09.2021r. do dnia 22.10.2021r.
nabór na wolne stanowiska pracy- opiekun dziecięcy, pielęgniarka, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy oraz sprzątaczka do filii żłobka przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska znajdują się poniżej

 

 

Ogłoszenie o naborze Nr 1 OPIEKUNKA DZIECIĘCA

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

_______________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr 2-PIELĘGNIARKA

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr 3-POMOC KUCHENNA

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr4 -PRACOWNIK GOSPODARCZY

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr5-SPRZĄTACZKA

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI  KADRY  DO  FILII  ŻŁOBKA  ,,PUCHATEK”  w SOPOCIE

 

21.09.2021 r.

 

Ogłoszenie informacji o przebiegu rekrutacji.

 

 

Od 22.09.2021r. 

do 22.10.2021r.

REKRUTACJA  PRACOWNIKÓW

Składanie dokumentów rekrutacyjnych z załącznikami

Weryfikacja dokumentów KANDYDATÓW 
przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

 

27.10.2021r.

Ogłoszenie wyniku naboru pracowników

      01.12.2021r.                             Planowany termin zatrudnienia

GŁOSUJEMY w Budżecie Obywatelskim na projekt – Winda dla Żłobka „Puchatek”Cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców ,,Szkoła dla Rodziców-Jak mądrze kochać dziecko”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content