Oferta pracy-pomoc kuchenna

14 września, 2020

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- pomoc kuchenna

1.Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia 1 etat od 01.10.2020r.
 • czas pracy: 8 godz. dziennie, 40 godz. tygodniowo,
 • umowa na zastępstwo, z możliwością przedłużenia 
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:

niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy kuchennej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie minimum zasadnicze (preferowane gastronomiczne),
 • odpowiedzialność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • osoba niepaląca
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • pomoc w przygotowaniu posiłków dla dzieci zgodnie z zasadami racjonalnej i nowoczesnej wiedzy żywieniowej,
 • przestrzeganie zasad GHP, GMP i HACCP,
 • punktualne wydawanie posiłków,
 • kontrola jakości dostarczanych art. żywnościowych,
 • utrzymanie w stanie używalności sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych i magazynów żywności,
 • mycie i wyparzanie naczyń
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie/oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • kserokopię świadectw pracy;
 • kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności
 • CV należy opatrzyć klauzulą:  ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pomoc kuchenna”. Klauzula musi być odpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

Oferty należy przesłać pocztą  na adres żłobka z dopiskiem Oferta pracy POMOC KUCHENNA w Żłobku ,,Puchatek”  ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrektorzlobka@wp.pl

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

 

Mamy radę! Spotkania dla mam i dzieci,,Angielski od kołyski” już od października w naszym żłobku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content