Nowy termin podpisywania umów-informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjetych do żłobka

30 maja, 2019

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 07 czerwca 2019 r. do 19 czerwca  2019 r. godz. 8:00 – 14:30 nastąpi podpisywanie umów na nowy rok żłobkowy 2019/2020,
umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, PESEL dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnym adresem zamieszkania (dotyczy obojga rodziców) ,zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o aktualnym adresie zamieszkania (dotyczy obojga rodziców) .
Niedostarczenie zaświadczeń i nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w żłobku.

Zmiana opłaty za wyżywienie w żłobkuDzień dziecka :)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content