Nabór na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY

24 czerwca, 2020

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- pracownik gospodarczy

1.Warunki zatrudnienia:

a) forma zatrudnienia umowa o pracę,

b) wymiar zatrudnienia 1/2 etatu od 01.08.2020r.

2. Wymagania związane ze stanowiskiem:

a) niezbędne:

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • brak nałogów,

b) dodatkowe:

 • uprawnienia do pracy na wysokościach,

 3. Zakres zadań:

a) utrzymanie porządku wokół budynku w tym:

 • codzienne sprawdzanie terenu wokół budynku, w szczególności na placu zabaw pod kątem bezpieczeństwa,
 • koszenie trawy w okresie wiosenno-jesiennym,
 • utrzymanie zieleni na terenie placówki,
 • odśnieżanie,

b) kontrola sprawności powierzonych urządzeń,

c) drobne prace naprawcze na terenie obiektu,

d) pomoc w pracach porządkowych w pomieszczeniach żłobka.

4. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • świadectwa pracy;
 • CV należy opatrzyć klauzulą:            ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownik gospodarczy”.                        Klauzula musi być odpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. 

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz.15:00

Oferty należy przesłać pocztą  na adres żłobka z dopiskiem Oferta pracy pracownik gospodarczy administracji Żłobka ,,Puchatek”  ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot lub przesłać pocztą elektroniczną na adres dyrektorzlobka@wp.pl

Rozpatrywanie ofert obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do żłobka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 
Dzień Ojca :)Koktajl owocowy w wykonaniu Nikoli :)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content