Informacja dla Rodziców

03 sierpnia, 2020

Informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty, które będą brane pod uwagę podczas podpisywania umowy o świadczenie usług opiekuńczych :

  • zaświadczenie o zatrudnieniu (wszyscy rodzice);
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z CEIDG;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, że dziecko może uczęszczać do żłobka;
  • w przypadku alergii, nietolerancji pokarmowej-zaświadczenie od lekarza specjalisty.

 

 

Pierwszy rok życia dziecka-bezpłatny webinarIntendent żłobka informuje
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content