Skip to content

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice,                                  

   Radę Rodziców tworzą wszyscy Rodzice, których dzieci zapisane są do naszego żłobka.
Wszystkie informacje dotyczące Rady Rodziców zawarte są
w Regulaminie Rady Rodziców (poniżej).
Zachęcamy wszystkich Rodziców do angażowania się w życie naszego żłobka, podejmowania wspólnych działań, składania propozycji zmian wpływających na poniesienie jakości naszej placówki.
Wszelkie wpłaty na konto Rady Rodziców (zakładka – opłaty) będą przeznaczone m.in.na doposażenie grup w zabawki oraz pomoce dydaktyczne, organizację teatrzyków, dogoterapii, zajęć gimnastycznych i wspieranie innej statutowej działalności żłobka.
Li
czymy na Państwa pomoc w pozyskiwaniu darczyńców i jednocześnie dziękujemy za każdą inicjatywę i pomoc w gromadzeniu funduszy.
Informacje i zapytania odnośnie Rady Rodziców prosimy kierować na adres  e-mail: 
radarodzicowpuchatek@gmail.com 

Regulamin Rady Rodziców przy Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie