Skip to content

Praca

W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących
się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka publicznego w Sopocie” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata ‪2014 – 2020‬

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie ogłasza od dnia 22.09.2021r. do dnia 22.10.2021r.
nabór na wolne stanowiska pracy- opiekun dziecięcy, pielęgniarka, pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy oraz sprzątaczka do filii żłobka przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska znajdują się poniżej

Ogłoszenie o naborze Nr 1 OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr 2-PIELĘGNIARKA

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr 3-POMOC KUCHENNA

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr4 -PRACOWNIK GOSPODARCZY

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr5-SPRZĄTACZKA

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI  KADRY  DO  FILII  ŻŁOBKA  ,,PUCHATEK”  w SOPOCIE

 

 Od 22.09.2021r. 

  do 22.10.2021r.

 

REKRUTACJA  PRACOWNIKÓW

Składanie dokumentów rekrutacyjnych
z załącznikami

Weryfikacja dokumentów KANDYDATÓW 
przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

 

27.10.2021r. Ogłoszenie wyniku naboru pracowników
01.12.2021r. Planowany termin zatrudnienia