Skip to content

Opłaty

Wszelkie informacje dotyczące opłat można uzyskać u intendenta żłobka.
Aneksy dla Rodziców którzy chcą zwiększyć lub zmniejszyć ilość godzin pobytu dziecka w żłobku można uzyskać w poszczególnych grupach.

 

Opłatę za pobyt dziecka w żłobku należy wpłacać do 10-tego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
Czesne nie podlega pomniejszeniu, nawet w sytuacji nieobecności dziecka.
Kwota za wyżywienie jest naliczana za faktyczne dni pobytu dziecka w placówce.

  • do 7 godzin – 175,00 zł/miesiąc
  • do 10 godzin – 250,00 zł/miesiąc
  • wyżywienie – 6,00zł /dzień roboczy miesiąca
  • za wydłużony ponad 10 godzin –50,00zł (za każdą rozpoczętą godzinę).

Opłatę za pobyt dziecka, wyżywienie i dodatkową godzinę prosimy wnosić na rachunek bankowy:

BANK PKO BP  nr 02 1020 1811 0000 0702 0373 1395

Tytułem: Opłata za żłobek imię i nazwisko dziecka, grupa

Jeżeli dziecko posiada Kartę Dużej Rodziny lub Sopocką Kartę Rodziny 3+ uzyskuje 50% zniżki opłaty stałej .

W przypadku kiedy uczęszcza do żłobka dwoje lub więcej rodzeństwa, drugie i kolejne dziecko uzyskuje 50% zniżki opłaty stałej .

Rada Rodziców przy Żłobku ,,Puchatek” w Sopocie

  • opłata stała 30,00zł

eKonto mBank 19 1140 2004 0000 3502 7805 9879
Tytułem: Rada Rodziców imię i nazwisko dziecka, grupa


NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W ŻŁOBKU

Prosimy o zgłaszanie każdej nieobecności dziecka w żłobku osobiście lub telefonicznie informując wychowawcę grupy lub intendentkę żłobka najpóźniej do godz.8.00
Prosimy także informować nas o przyczynie nieobecności dziecka
w żłobku.