Skip to content

Nabór pracowników do żłobka-opiekunki/na, pielęgniarki, kucharza

W związku z realizacją projektu pt. Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących
się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka publicznego w Sopocie” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata ‪2014 – 2020‬

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie ogłasza od dnia 27.10.2021r. do dnia 17.11.2021r.
nabór na wolne stanowiska pracy- opiekunki/na, pielęgniarki, kucharza, do filii żłobka przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji na poszczególne stanowiska znajdują się poniżej

 

 

Ogłoszenie o naborze Nr 1-OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o naborze Nr 2 -PIELĘGNIARKA

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie-projekt

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek-projekt

Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 9-projekt

 

____________________________________________________________________________

Ogloszenie o naborze Nr 6 -KUCHARZ

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Klauzula informacyjna dla kandydatów-żłobek

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

     HARMONOGRAM  REKRUTACJI  KADRY  DO  FILII  ŻŁOBKA  ,,PUCHATEK”  w SOPOCIE

 

 Od 27.10.2021r. 

  do 17.11.2021r.(przedłużenie terminu naboru)

 

REKRUTACJA  PRACOWNIKÓW 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych
z załącznikami

Weryfikacja dokumentów KANDYDATÓW 
przez Komisję Kwalifikacyjną.

 

 

19.11.2021r.

Ogłoszenie wyniku naboru pracowników

01.12.2021r. Planowany termin zatrudnienia