Skip to content

Wsparcie finansowe dla naszego żłobka w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2021

Informujemy, że nasz żłobek otrzymał dofinansowanie z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Maluch+ 2021  Przyznana kwota w wysokości 34.560,00 zł została przeznaczona na bieżącą działalność żłobka.