Skip to content

„Dostawa i montaż wyposażenia Żłobka – zamówienie w częściach”

Projekt realizowany w ramach umowy nr RPPM.05.03.00-22-0013/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie

Ogłoszenie o przetargu wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu https://bip.sopot.pl/a,20426,dostawa-i-montaz-wyposazenia-zlobka-zamowienie-w-czesciach.html