Skip to content

Winda dla naszego żłobka🙂 – likwidujemy bariery architektoniczne

Szanowni Rodzice,

Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami Rady Miasta Sopotu, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Sopotu, przeprowadziła weryfikację zgłoszonego przez Panią Agatę Kuczyńską Przewodniczącą Rady Rodziców przy Żłobku ,, Puchatek” projektu montażu windy w naszej placówce. Informujemy, iż wniosek został zaakceptowany przez komisję i przeszedł do następnego etapu czyli głosowania, które odbędzie się od 6 do 20 września 2021r. 

Będzie nam ogromnie miło, jeżeli dołączą się Państwo do wrześniowej akcji, każdy głos się liczy!

Pracownicy Żłobka ,, Puchatek”❤️

Więcej informacji https://sopot.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/zasady-ogolne,30

Winda dla Żłobka „Puchatek”- likwidacja barier architektonicznych

 

Lokalizacja

Żłobek „Puchatek”
81-843 Sopot
ul. Armii Krajowej 58
NIP 585-10-72-663
Regon 190372553

Skrócony opis

W „wiekowej” placówce przy ulicy Armii Krajowej znajduje się żłobek do którego uczęszcza ponad 100 dzieci. Zanim jednak trafią do swoich opiekunów, w tym 3 kondygnacyjnym budynku czekają do pokonania schody. Żeby dostać się na samą górę trzeba pokonać 85 stopni. Pora na likwidację tej bariery, aby ułatwić wejście osobom niepełnosprawnym, matkom z nowonarodzonym rodzeństwem oraz dziadkom.

Opis projektu

Budynek Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie sprawował swoją społeczną funkcję już po wojnie jako Dom Małego Dziecka, a od roku 1948 pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Sopocie.
Niestety to 3 kondygnacje, które liczą łącznie 85 schodów.
Do placówki  placówki uczęszcza ponad 100-tka dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3.
Niestety bardzo przykry jest fakt, że dostęp do samorządowej placówki jest ograniczony przez barierę architektoniczną jaką jest nieoczywisty brak windy.
Z racji tego, że budynek żłobka jest ,,wiekowy” i zdecydowanie klatka schodowa w żaden sposób uniemożliwia osobie niepełnosprawnej, niezdolnej wejść po schodach.
Pokonanie schodów przez rodziców z małymi dziećmi lub z młodszym nowonarodzonym rodzeństwem w nosidle lub gondoli ( przecież nie zostawi się noworodka przed budynkiem), seniorów, którzy niejednokrotnie przyprowadzają i odbierają ze żłobka swoje wnuki jest utrudnione.
Montaż windy zewnętrznej  to bezpieczeństwo i komfort  w poruszaniu się, to możliwość dla dzieci przebywającym w placówce na łatwiejsze pokonywanie drogi na plac zabaw.

Charakterystyka klatki schodowej:
w żłobku są 3 kondygnacje
wejście główne do żłobka na I piętro (od strony ulicy) to pokonanie 16 schodów,
wejście na I piętro zaczynając od parteru to pokonanie 22 schodów,
wejście na II piętro zaczynając od parteru to pokonanie 47schodów,
wejście na III piętro zaczynając od parteru to pokonanie 70 schodów.