Skip to content

Od 20 kwietnia ul. Armii Krajowej będzie przejezdna

Zakończył się kolejny etap przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej w Sopocie. Inwestycja na tym odcinku obejmowała również chodnik i jezdnię. Od wczesnych godzin porannych we wtorek, 20 kwietnia, kierowcy będą mogli przejechać ul. Armii Krajowej, również na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego.

Prace prowadzone są fragmentami. We wtorek zakończony będzie remont fragmentu ul. Armii Krajowej, od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się kolejny odcinek etapu – od ul. Kochanowskiego do ul. Długosza. W początkowej fazie remontowane będą tylko ścieżka rowerowa oraz chodnik. Po około 10 dniach remont obejmie również jezdnię.

Ścieżka rowerowa przebiegać będzie dotychczasowym śladem, jednak jej nawierzchnia zamieniona zostaje na asfalt.

Łączny koszt przebudowy to 2 459 372,45 zł. Roboty rozpoczęły się 3 marca, a zakończą w czerwcu. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A ze Starogardu Gdańskiego.

Prace te są częścią projektu pod nazwą: „Budowa węzła integracyjnego Sopot kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”, który jest współfinansowany w wysokości 70% z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT).

https://www.sopot.pl/aktualnosc/8917/armii-krajowej-od-jutra-przejezdna