Skip to content

Kolejny etap przebudowy ścieżki rowerowej

Dnia 16.03.2021 r.(wtorek) odbędzie się kolejny etap przebudowy ścieżki rowerowej. Zamknięta zostanie jezdnia ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Kochanowskiego. Rozpoczną się prace polegające na przebudowie nawierzchni jezdni na wyżej wymienionym odcinku. Kontynuowane będą także roboty na ścieżce rowerowej i chodniku. Zamknięcie jezdni potrwa do połowy kwietnia 2021 r.

ścieżka rowerowamapka

https://www.sopot.pl/aktualnosc/8847/remonty-i-przebudowy-drog

https://www.sopot.pl/aktualnosc/8829/nowa-sciezka-rowerowa-przy-ul-armii-krajowej