Skip to content

Zasiłek opiekuńczy-informacja dotycząca zaświadczenia o zamknięciu placówki

Informujemy, że rodzice dzieci do lat 8, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, mogą ubiegać się o zasiłek opiekuńczy .W celu uzyskania zaświadczenia o zamknięciu placówki prosimy o wysłanie na adres biuro@zlobekpuchatek.pl maila o treści „Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o zamknięciu żłobka dla mojej córki /mojego syna…… (imię, nazwisko oraz data ur. dziecka,oraz grupa) W mailu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Skan zaświadczenia zostanie Państwu odesłany na adres mailowy z którego wysłaliście wniosek, oryginał będzie można odebrać po ponownym otwarciu żłobka.