Skip to content

Intendent żłobka informuje

Informacja dla Rodziców:

  • Alergie, diety eliminacyjne muszą być poparte zaświadczeniem od lekarza,  wejdź Procedura postępowania w przypadku uczęszczania do Żłobka ,,Puchatek” dziecka z alergią.
  • Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją żłobka (zakładka informacje-rekrutacja).
  • Jakiekolwiek poczęstunki w związku z urodzinami dziecka należy konsultować z Panią Intendent.
  • Nieobecność dziecka w żłobku prosimy zgłaszać opiekunkom do godz.8.00.
  • Odliczoną kwotę za żłobek należy wpłacać do 10-tego każdego m-ca. Za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki.
  • Jeżeli posiadają Państwo Kartę Dużej Rodziny lub wsparcie MOPS, to należy poinformować o tym  Panią Intendent.

Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt telefoniczny Panią Paulina Ludian Intendentką Żłobka ,,Puchatek”  od dnia 25.08.2020r. tel.:505 984 206