Skip to content

Zwiększamy ilość miejsc w placówce

W związku z nowymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Informujemy, że w naszym żłobku zwiększamy liczbę miejsc dla dzieci uczęszczających do naszej placówki.
Zainteresowanych Rodziców prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres mailowy biuro@zlobekpuchatek.pl oraz zapoznanie się z informacjami i procedurami obowiązującymi w żłobku zakładka INFORMACJE-OGŁOSZENIA