Skip to content

Kontynuacja pobytu dziecka w naszym żłobku

Drodzy Rodzice, aby zapewnić dziecku kontynuację w naszej placówce, w kolejnym roku szkolnym 2020/2021, należy taką informację wysłać drogą elektroniczną na adres intendentpuchatek@wp.pl do dnia 08.04.2020r.W mailu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, PESEL. Brak informacji od Państwa jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w żłobku w nowym roku szkolnym.

Ważna informacja

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia. Jeśli dziecko powyżej 3 roku życia uczęszcza do żłobka, rodzice są zobowiązani do złożenia podmiotowi oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
https://www.gov.pl/web/rodzina/lobek-i-klub-dzieciecy