Skip to content

Informacja dotycząca opłat z żłobek

Drodzy Rodzie, z powodu braku możliwości świadczenia przez naszą placówkę usług opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych, będący efektem ogłoszenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 informujemy, iż wstrzymujemy naliczanie i egzekwowanie opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku do czasu otwarcia placówki po przerwie spowodowanej pandemią w/w choroby.

Wszystkie zaliczki pobrane w marcu za wyżywienie zostaną rozliczone, jak żłobek zostanie ponownie otwarty.  

Opłaty za zajęcia dodatkowe w Żłobku „Puchatek” również są zawieszone do momentu otwarcia jednostki.