Skip to content

Zajęcia edukacyjne ze Strażą Miejską

Dnia 19.02.2020r.(w środę) o godz.10.00 odbędą się pierwsze zajęcia edukacyjne dla naszych 3-latków, zorganizowane przez Straż Miejską w Sopocie. Spotkania będą dotyczyły między innymi dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, budowaniu świadomości zagrożeń, na które narażone są dzieci oraz umiejętności reagowania na te zagrożenia.