Skip to content

Tajemnicza Wyspa

   Dzięki programowi Maluch + 2019 zakupiliśmy dla naszych dzieci  interaktywne urządzenie multimedialne „Tajemnicza Wyspa”.
„Tajemnicza Wyspa jest urządzeniem wspierającym rozwój psychoruchowy dzieci, kierowana jest do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Można ją zastosować do pracy z dziećmi z dysfunkcjami ruchowymi, zaburzeniami mowy. Funkcja interaktywnej podłogi umożliwia prowadzenie zajęć ruchowych w oparciu o zestaw 35 gier i zabaw edukacyjnych z różnych dziedzin, np. przyrody, muzyki, czytelnictwa, malarstwa, czy sportu. Interaktywna podłoga wspomaga rozwój dzieci w zakresie małej i dużej motoryki oraz w zakresie poznawczym, społecznym, fizycznym i rytmicznym. Łączy naukę i zabawę, wydobywa potencjał intelektualny dziecka i wszechstronnie rozwija 🙂