Skip to content

Syrop FLAVAMED wycofany

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całej Polski kilku serii syropu na kaszel Flavamed. Powodem jest wykrycie zanieczyszczeń stwierdzone w badaniach przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Leków.

„Badania potwierdziły, że próbka produktu leczniczego Flavamed seria 82014 nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji dla czystości produktu, z uwagi na przekroczoną zawartość zanieczyszczenia E” – napisano w decyzji o wycofaniu produktu.

W konsekwencji, ze sprzedaży na terenie całego kraju zostały wycofane następujące serie preparatu Flavamed (Ambroxoli Hydrochloridum) syrop, 15 mg/5 ml:

  • 81004 z datą ważności 31.01.2021,
  • 81007 z datą ważności 28.02.2021,
  • 82013 z datą ważności 30.06.2021,
  • 82014 z datą ważności 31.07.2021,
  • 83018A z datą ważności 31.08.2021,
  • 83019A z datą ważności 31.08.2021,
  • 83021A z datą ważności 30.09.2021.

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.