Skip to content

Nowy termin podpisywania umów-informacja dla Rodziców dzieci nowo przyjetych do żłobka

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od dnia 07 czerwca 2019 r. do 19 czerwca  2019 r. godz. 8:00 – 14:30 nastąpi podpisywanie umów na nowy rok żłobkowy 2019/2020,
umowa obowiązuje przez cały rok żłobkowy. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości, PESEL dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnym adresem zamieszkania (dotyczy obojga rodziców) ,zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o aktualnym adresie zamieszkania (dotyczy obojga rodziców) .
Niedostarczenie zaświadczeń i nie podpisanie umowy w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją miejsca w żłobku.