GŁOSUJEMY w Budżecie Obywatelskim na projekt - Winda dla Żłobka „Puchatek”

11 września, 2021

 Drodzy Rodzice!

Prosimy o głosowanie na projekt zgłoszony w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego WINDA DLA ŻŁOBKA ,,PUCHATEK” -LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 
PROJEKT LOKALNY 2B nr PROJEKTU  7
Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu, dzieci też:)

Jak głosować?

Od 6 do 20 września 2021 r. można głosować na projekty do Sopockiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

  1. Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Sopotu.
  2. Głosowanie przeprowadza się na terenie całego miasta w mobilnych punktach do głosowania, w Urzędzie Miasta Sopotu oraz poprzez stronę internetową www.sopot.pl/bosopot.
  3. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny w mobilnym punkcie do głosowania lub poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania drogą elektroniczną. Osoba oddająca głos zobowiązana jest do podpisania oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem mieszkańcem Sopotu oraz do tej pory nie oddałam/oddałem głosu w tegorocznej edycji Sopockiego Budżetu Obywatelskiego 2022, co potwierdzam własnoręcznym podpisem” oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i roku urodzenia. Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulę informacyjną można pobrać TUTAJ.
  4. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie wybranych projektów na karcie do głosowania. Głosujący wybiera maksymalnie pięć projektów z listy zadań ogólnomiejskich oraz maksymalnie pięć projektów z listy zadań lokalnych.
  5. Jeżeli głosujący nie zaznaczył żadnego pola na żadnej liście głos uznawany jest za nieważny.
  6. Jeśli głosujący zaznaczył pola tylko na liście zadań ogólnomiejskich lub tylko na jednej liście zadań lokalnych głos oddany na daną listę uznawany jest za ważny.
  7. Na karcie do głosowania podaje się osobno informacje o projektach o charakterze lokalnym oraz ogólnomiejskim.
  8. Na karcie do głosowania podaje się tytuły projektów, szacunkowy koszt ich realizacji oraz informację jak prawidłowo oddać głos.
  9. Głosujący ma prawo wyrazić opinię negatywną na temat jednego zadania z listy zadań ogólnomiejskich oraz z listy zadań lokalnych. Opinia negatywna wyrażana jest przez wpisanie numeru projektu na danej liście w przeznaczonym do tego miejscu.

WIĘCEJ  https://sopot.budzet-obywatelski.org

 

Opis projektu

,,Winda dla Żłobka „Puchatek”- likwidacja barier architektonicznych”

 

Lokalizacja

Żłobek „Puchatek”
81-843 Sopot
ul. Armii Krajowej 58
NIP 585-10-72-663
Regon 190372553

Skrócony opis

W „wiekowej” placówce przy ulicy Armii Krajowej znajduje się żłobek do którego uczęszcza ponad 100 dzieci. Zanim jednak trafią do swoich opiekunów, w tym 3 kondygnacyjnym budynku czekają do pokonania schody. Żeby dostać się na samą górę trzeba pokonać 85 stopni. Pora na likwidację tej bariery, aby ułatwić wejście osobom niepełnosprawnym, matkom z nowonarodzonym rodzeństwem oraz dziadkom.

Opis projektu

Budynek Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie sprawował swoją społeczną funkcję już po wojnie jako Dom Małego Dziecka, a od roku 1948 pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Sopocie.
Niestety to 3 kondygnacje, które liczą łącznie 85 schodów.
Do placówki  placówki uczęszcza ponad 100-tka dzieci w wieku od 5 miesiąca życia do lat 3.
Niestety bardzo przykry jest fakt, że dostęp do samorządowej placówki jest ograniczony przez barierę architektoniczną jaką jest nieoczywisty brak windy.
Z racji tego, że budynek żłobka jest ,,wiekowy” i zdecydowanie klatka schodowa w żaden sposób uniemożliwia osobie niepełnosprawnej, niezdolnej wejść po schodach.
Pokonanie schodów przez rodziców z małymi dziećmi lub z młodszym nowonarodzonym rodzeństwem w nosidle lub gondoli ( przecież nie zostawi się noworodka przed budynkiem), seniorów, którzy niejednokrotnie przyprowadzają i odbierają ze żłobka swoje wnuki jest utrudnione.
Montaż windy zewnętrznej  to bezpieczeństwo i komfort  w poruszaniu się, to możliwość dla dzieci przebywającym w placówce na łatwiejsze pokonywanie drogi na plac zabaw.

Charakterystyka klatki schodowej:
w żłobku są 3 kondygnacje
wejście główne do żłobka na I piętro (od strony ulicy) to pokonanie 16 schodów,
wejście na I piętro zaczynając od parteru to pokonanie 22 schodów,
wejście na II piętro zaczynając od parteru to pokonanie 47schodów,
wejście na III piętro zaczynając od parteru to pokonanie 70 schodów.

Zakaz parkowania samochodów na drodze pożarowejOgłoszenie o naborze pracowników do filii Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content