„Dostawa i montaż wyposażenia Żłobka – zamówienie w częściach"

02 lipca, 2021


Projekt realizowany w ramach umowy nr RPPM.05.03.00-22-0013/20-00 o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie publicznego żłobka w Sopocie

Ogłoszenie o przetargu wraz z niezbędną dokumentacją znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sopotu https://bip.sopot.pl/a,20426,dostawa-i-montaz-wyposazenia-zlobka-zamowienie-w-czesciach.html

 

Zabezpieczone: Zdjęcia grupy 5 „Puchatki”Zabezpieczone: Zdjęcia grupy 1 „Sówki”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content