Rekrutacja

Szanowni Rodzice, poniżej znajduje się Regulamin Rekrutacji wraz z niezbędnymi załącznikami do:

Rekrutacja Filia nr 1

Kompletny, podpisany wniosek zgłoszeniowy prosimy przesłać w terminie od 13.12.2021 r. do 30.12.2021 r. drogą elektroniczną na adres: rekrutacjafilia1@zlobekpuchatek.pl oraz dostarczyć podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami  w wersji papierowej na adres
Żłobka „Puchatek” przy ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00).

Do pobrania:

Harmonogram rekrutacji do filii Żłobka

Regulamin Żłobka Puchatek i Filii

[Zmiana do regulaminu-aktualizacja 15.12.2021]Zmiany do REGULAMIN REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO ŻŁOBKA W SOPOCIE 15.12.2021

[Aktualne 15.12.2021]ZAL.-2_1_FORMULARZ_ZGLOSZENIOWY 15.12.2021 Libre Office

[Nieaktualne]Załącznik nr 2/1 – formularz zgłoszeniowy

[Aktualne 15.12.2021]Załącznik nr 2_2 do regulaminu rekrutacji – oświadczenie kryteria podstawowe i warunki konieczne 15.12.2021

[Nieaktualne]Załącznik nr 2/2 – oświadczenie, kryteria podstawowe i warunki konieczne

Załącznik nr 2/3 – oświadczenie, wyłączenie z rynku pracy

Załącznik nr 2/4 – zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wych.

Załącznik nr 2/5 – oświadczenie, inne programy

Załącznik nr 2/6 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 2/7 – oświadczenie o uczęszczaniu dzieci do żłobka

Załącznik nr 2/8 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Załącznik nr 2/9 – oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie

Załącznik nr 2/10 – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2/11 – oświadczenie potwierdzenia woli

Załącznik nr 2/12 – oświadczenie nt. sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

 

Rekrutacja Żłobek „Puchatek”

Szanowni Rodzice, zapisy do naszego żłobka trwają cały rok. Istnieje możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy wiekowej pod warunkiem dostępności miejsc.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka prosimy wysłać drogą mailową na adres rekrutacja@zlobekpuchatek.pl lub przynieść osobiście do naszej placówki.

Do pobrania:

Regulamin Żłobka Puchatek i Filii

Załącznik nr 1/1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1/2 – oświadczenie, kryteria podstawowe i warunki konieczne

Załącznik nr 1/3 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 1/4 – oświadczenie o uczęszczaniu dzieci do żłobka

Załącznik nr 1/5 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Załącznik nr 1/6 – oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie

Załącznik nr 1/7 – klauzula informacyjna

Wyprawka dla maluszka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content