Rekrutacja

 

Szanowni Rodzice, poniżej znajduje się Regulamin Rekrutacji wraz z niezbędnymi załącznikami do:

 

Rekrutacja Żłobek „Puchatek”

Szanowni Rodzice, zapisy do naszego żłobka trwają cały rok. Istnieje możliwość zapisania dziecka do wybranej grupy wiekowej pod warunkiem dostępności miejsc.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka prosimy wysłać drogą mailową na adres rekrutacja@zlobekpuchatek.pl lub przynieść osobiście do naszej placówki.

Podpisany wniosek zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zlobekpuchatek.pl  a także dostarczyć komplet dokumentów w wersji papierowej na adres Żłobek ,,Puchatek” ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot
Dokumenty prosimy składać w administracji żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00.

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Żłobka w Sopocie 01.12.2022

Załącznik nr 1/1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 1/2 – oświadczenie kryteria podstawowe i warunki konieczne 1.12.22

Załącznik nr 1/3 – zaświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr 1/4 – oświadczenie o uczęszczaniu dzieci do żłobka

Załącznik nr 1/5 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci

Załącznik nr 1/6 – oświadczenie o liczbie dzieci w rodzinie

Załącznik nr 1/7 – klauzula informacyjna

Wyprawka dla maluszka

 

 

 

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA 2023/2024

Szanowni Rodzice,

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram rekrutacji 2023/2024 do Żłobka ,,Puchatek”  ul. Armii Krajowej 58.
Wszystkie niezbędne dokumenty są dostępne Rekrutacja – Żłobek Puchatek w Sopocie (zlobekpuchatek.pl)
Dokumenty prosimy składać w administracji żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

 

       l.p                              Zadanie                          Termin
1. Informacja o trwającym naborze do dnia 31.03.2023r.                       21.02.2023r.
2. Złożenie w systemie papierowym przez rodzica/ opiekuna prawnego wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.            01.03.2023r.-31.03.2023r.
3. Przetwarzanie wniosków i przeliczanie punktacji             03.04.2023r.-14.04.2023r.
4. Sprawdzanie poprawności i generowanie list             17.04.2023r.-25.04.2023r.
5. Wywieszenie na drzwiach głównych Żłobka ,,Puchatek” listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej.                        25.04.2023r.
6. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia dziecka do żłobka oraz podpisywanie umów.                25.04.2023r-28.04.2023
7. Zebranie z rodzicami  20.06.2023r. godz.16.30
gr.I,II,III – spotkanie w Sali na I piętrze20.06.2023r. godz.16.30
gr. IV,V,VI – spotkanie w sali na II piętrze
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek "Puchatek" w Sopocie. Więcej informacji znajduje się w zakładce  RODO
Rozumiem
Skip to content